Začínáme s konstrukcí domu - ukotvení nosných sloupů

Konstrukce