Omítky

Jedné květnové neděle přišlo krásné počasí, které nás úplně vybízelo, aby jsme si zkusily trochu ošlemit tu naši slaměnku.. A tak hurá plachty po zimě stáhnout dolů a jde se na věc.. Od rána do večera jsme prosévaly hlínu, namáčely ji do vody a dělaly z ní pěknou blemptu, kterou jsme pak ošlemily aspoň část domu z venku.. Ve dvou to byla dřina, tak doufáme, že příště budeme mít nějaké pomocníky. Ale hezky se nám na to kouká.. :-)

P.S.: Opět v tomto roce již začínáme podporovat zdravý životní styl našich sousedů, kteří vyráží na obhlídky terénu.. co to tam ty dvě holky bláznivé zase vymýšlejí :-)